Vinarija Piperi

Autori: Goran Andrejin i Sonja Dubak
Saradnica: Bojana Ćulafić

Namjena: Vinarija
Površina: 550 m2
Godina: 2019
Lokacija: Piperi, Podgorica
Investitor: Lado Stojanović

Objekat smješten na rubu vinograda kubično se uzdiže formirajući nove nivoe terena. Razvijen u sopstvenim denivelacijama, terasiranjem dva paralelna dijela, igra se smicanjima i materijalima (suvomeđa, natur beton i Corten čelik). Svojom skulpturalnošću kadrira pogled na okolna brda i pejzaže.