Uslužno-servisni objekat Ski centra Cmiljača

Autorka: Sonja Radović Jelovac
Saradnici: Marija Lukić, Aleksandra Vujotić i Matija Vujisić

Namjena: Uslužno – servisne djelatnosti
Površina: 1995 m2 
Godina: 2019
Lokacija: Bijelo Polje
Investitori: Uprava javnih radova i Skijališta Crne Gore

Objekat uslužno-servisnih djelatnosti u okviru Ski Resorta Cmiljača projektovan je kao budući generator razvoja novog ski centra i primjer kako projekti manjih razmjera mogu dati viši kvalitet na makro razmjeri. Poseban izazov u toku projektantskog procesa je bio kako integrisati objekat sa jedinstvenim i netaknutim planinskim pejzažom kroz njegovo pažljivo uklapanje u planinski ambijent. Objekat odlikuju svedene linije sa blago pokrenutom formom koja podržava konture okolnog pejzaža.