Urbanističko projektovanje – Vertikalni grad u Beranama

Autori: Anđela Raković, Ivana Rabrenović i Stefan Rabrenović
Mentorka: Svetlana Perović

Godina: 2020
Lokacija: Berane

Arhitektonski fakultet u Podgorici

Na lokaciji nedaleko od centra grada, oivičena rijekom Lim, trenutno se nalaze ruševine bivše industrije. Ne želimo da se zaboravi dio istorije te lokacije i šta smo zatekli na njoj, već da što više objekata integrišemo u naš projekat.

Najupečatljivija tačka je visoki dimnjak. Jedina vertikala u kompleksu nas je inspirisala za stvaranje našeg vertikalnog grada. Centar i simbol našeg grada je visoka, prozirna struktura, prožeta zelenilom, u kojoj se čuva betonski dimnjak koji je bio simbol nekadašnje fabrike.

Područje Berana ima potencijal za razvoj agrokulture. Stanovništvo našeg grada bi se bavilo isključivo uzgojem biljaka, kao i istraživanjem istih. To bi osim lokalnog stanovništva okupilo i tim stručnjaka iz svijeta koji bi imali najsavremenije uslove za istraživanje i razvoj ove grane. Takođe bismo integrisali romsko stanovništvo naseljeno neposredno uz našu lokaciju kao tim koji bi se bavio poslovima na tlu shodno njihovoj karakternoj crti, privrženosti tlu, što naravno ne bi značilo da im nije omogućeno kretanje i učestvovanje u svim ostalim oblastima.

Kako bismo što veći dio obradivog zemljišta oslobodili, sadržaj grada (škole, trgovine, laboratorije i inspituti za ispitivanje biljaka, javni prostori, objekti kulture, stanovanje) je pozicioniran vertikalno uz strukturu dimnjaka. Imajući na umu sve brži razvoj tehnologije i nauke, vjerujemo da će levitacija biti dovoljno istražena oblast koja će omogućiti drugačiji način gradnje, koji osim toga što nema potrebu temeljenja objekata omogućava da se svi objekti kreću i prate osnovni izvor energije, Sunce.

Djelovi strukture bi bili u neprestanom kretanju, nalik na neki ROJ. Ovaj vid kretanja bi istraživačima u laboratorijama omogućio da tokom cijelog dana prate sunčevu svjetlost, a stanovnicima u stambenim jedinicama pruža mogućnost i integrisanja sa ostalim jedinicama, kao i prostor za odvajanje od svih i pronalaska mira.