Stambeni kompleks THE CUBE

Autori: Branko Lutovac i Ana Mičić Moračanin
Saradnik: Gojko Mitrović

Namjena: Stambeni objekat
Površina: 1330 m2
Godina: 2019
Lokacija: Krašići, Tivat

U kontaktnoj zoni između naselja Krašići i netaknutih zelenih površina projektovan je kompleks luksuznog stanovanja. Prilikom projektovanja cilj je bio stvoriti strukture koje bi se svojom formom i pozicijom na terenu što bolje uklopile u prirodno okruženje. Uzevši u obzir zadate gabarite i spratnost objekata iz kojih bi proizašle glomazne strukture i samim tim loše uticale na ambijent, poseglo se za upotrebom grupnih formi i usitnjavanju struktura. Strukture su raslojene na šest kubusa, sa identičnim prednjim fasadama, između kojih se prožima visoko rastinje. Kubusi su oslonjeni na postament u kojem je smješteno prizemlje. Na ovaj način raščlanjivanja forme, kompleks se nadovezuje na urbanu matricu manjih stambenih jedinica, i uklapa u kompletnu sliku naselja Krašića. Tako kompletna struktura izgleda vizuelno raslojena, a raspored masa čini ove objekte uklopljene u okolinu.

Jedan od prioriteta tokom stvaranja koncepta je takođe bio sagledavanje objekta sa mora. Prizemlje objekta je uvučeno u odnosu na ostatak objekta, i tretirano tamnom bojom, pa ga je kao takvo teže uočiti sa mora.