Prirodno i kulturno-istorijsko područje Kotora na Listi svjetske baštine UNESCO-a

Autori: Zorica Čubrović, Jasminka Grgurević, Ilija Lalošević i Aleksandra Kapetanović
Saradnice: Biljana Gligorić i Tatjana Rajić

Godina: 2020
Izdavač: Expeditio 

Publikacija i mapa su realizovane u okviru projekta NVO Expeditio “UPOZNAJMO, DA BISMO ČUVALI – Svjetska baština Područja Kotora”, koji je podržan u okviru Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu – ReLoad, koji finansira Evropska unija, a sprovodi UNDP u Crnoj Gori
ReLoad program se sprovodi u partnerstvu sa opštinama Kotor, Tivat, Nikšić, Pljevlja i Podgorica