Porodična kuća Popović

Autor: ACEP doo Cetinje


Namjena: Stambeni objekat
Površina: 282 m2
Godina: 2020
Lokacija: Medun, Podgorica
Investitor: Porodica Popović

Porodična kuća Popović smještena je na Medunu. Projekat kuće rađen je prema želji investitora, da na mjestu stare kamene kuće podigne objekat koji će nositi pečat starog ognjišta ali i udovoljiti potrebama proširenog domaćinstva i savremenih težnji.

Kuća se sastoji iz dva objekta koja povezuje otvorena ljetnja terasa sa pogledom na medunsko polje, koja daje posebnu vrijednost ovom projektu.

Fasada objekta, koji karakteriše tradicionalni estetski izraz, predviđena je da bude u kamenu (koji je sačuvan sa stare kuće), što predstavlja vezu sa nekadašnjom kamenom kućom i na taj način čuva sjećanje na staro ognjište. Kamene šembrane sa starog objekta će,takođe, biti ugrađene u novoprojektovani objekat.

Drugi dio objekta, interpretiran kroz savremeni arhitektonski izraz, čini ljetnja kuhinja, koja je sa unutrašnjim stepeništem povezana sa konobom. Ljetnja kuhinja je prolaznog karaktera i otvorena je ka ljetnjoj terasi sa jedne, i terasi sa bazenom, sa druge strane,  koja ujedno ima pogled i na objekat Muzeja Marka Miljanova.