Porodična kuća Pajović

Autor: Savo Karadžić
Saradnici na 3D vizualizaciji: Kristina Rubežić i Vlado Jegdić

Namjena: Stambeni objekat
Površina: 269 m2
Godina: 2020
Lokacija: Novo selo, Danilovgrad
Investitor: Porodica Pajović

Porodična kuca Pajović smještena je u Novom selu, Opština Danilovgrad na parceli od cca 4600 m2 , u zahvatu Parka prirode Rijeke Zete.

Ova porodična kuća u  potpunosti je krojena po mjeri korisnika, njihovih želja i navika. Kako je jedan od članova familije osoba sa invaliditetom, to je ideja bila da se kuća razvija kao prizemna, bez denivelacija u prostoru.

Osnovna namjena tako razvedene strukture kuće, omogućila je integrisanje kuće i prirode. Element koji u najvećoj mjeri omogućava povezanost korisnika kuće i prirode jesu velike staklene površine. Centralni motiv je maslina “uvučena” u poluatrijum, koja je saglediva iz centralnog hodnika i ostalih prostorija objekta i nudi osjećaj simbioze enterijera i eksterijera.

Karakter ove kuće dodatno je naglašen  materijalizacijom, kombinacijom tradicionalnih materijala – kamena i drveta.