Palaces of Boka Kotorska

Urednički tim: Aleksandra Kapetanović, Biljana Gligorić i Tatjana Rajić
Saradnici: Ilija Lalošević, Milica Tanasijević i Vesna Leković

Edicija: Kulturne rute Crne Gore; Publikacija #2

Godina: 2019
Izdavač: Expeditio 
Donator: Ministarstvo kulture Crne Gore