Osnovna škola Tološi

Autori: Ivan Jovićević, Dušan Đurović i Mina Gutović

Namjena: Školski objekat
Površina: 8559 m2 
Godina projektovanja : 2020
Lokacija: Podgorica
Investitor: Ministarstvo prosvjete Crne Gore

Objekat osnovne škole u Tološima predviđen je da se izgradi u dvije faze.

U I fazi škole projektovano je 15 matičnih učionica, 5 predmetnih učionica, 2 učionice za informatiku i 5 specijalizovanih učionica sa pripadajućim kabinetima.

Fiskulturna sala je predviđena za odigravanje rukometnih, košarkaških i odbojkaških utakmica. Kapacitet tribina sale je 360 mjesta.

U II fazi škole je projektovano 6 matičnih učionica, 6 predmetnih učionica i 4 specijalizovane učionice sa kabinetima.

Ponuđeno rješenje nudi naselju javne sadržaje koji mu nedostaju: trg, park, otvoreni sportski tereni. S tim u vezi, prostor predviđen za izgradnju osnovne škole osim kao mjesto edukacije, teži da postane i katalizator okupljanja, druženja, igre i rekreacije u cilju osnaživanja zajednice.

Kompaktan volumen škole omogućava izuzetnu racionalnost projekta, ekonomičnost izvođenja i održavanja objekta, a u konačnom i dobru energetsku efikasnost zgrade i uštedu energije.