Nojeva barka

Autori: Vladimir Fatić i Dušica Božanović
Mentorka: Nevena Mašanović

Vertikalni urbanizam – Grad budućnosti


Arhitektonski fakultet u Podgorici

Nojeva barka je plutajući, samoodrživi i autonomni grad. Oblik žičane lopte daje povoljnu mogućnost lakog kretanja po vodi. Pošto se grad nalazi na otvorenom moru, površina platforme je skoro u potpunosti obogaćena zelenim površinama, koje imaju različite nadmorske visine i okarakterisana je dinamikom terena upravo zbog osjećaja monotonosti koju može izazvati dugo provođenje vremena na otvorenom moru. Razvijena oaza zelenila ljudima daje osjećaj da se oni još uvijek nalaze na kopnu. Ovaj grad će moći da primi 2500 stanovnika.

Porast nivoa mora prouzrokovan klimatskim promjenama predstavlja ozbiljan problem sa kojim će se u skorijoj budućnosti suočiti gradovi koji se nalaze u neposrednoj blizini vode. Velike količine otpada kao i ubrzani razvoj toksičnih algi nanose ogromnu štetu najdragocenijem prirodnom daru a to je voda. Koncept razvoja grada se bazira na ovim činjenicama. Napraviti kompoziciju koja će predstavljati spas u slučaju potopa sa razvijenim mehanizmom sakupljanja otpada ispod vode. Što znači da grad ispod vode razvija jednu potpuno novu industriju koja će funkcionisati po principu direktnog usisavanja otpada iz mora i njegovom daljom preradom. Od sakupljenog otpada bi se proizvodili elementi koji bi služili za održavanje grada u vidu materijala od kojih bi se pravili mobilijari za sjedenje i kao završni elementi fasada. Ljudi će imati mogućnost da žive u ekokapsulama koje se održavaju same koristeći snagu vjetra, sunčevu energiju i sakupljanjem kišnice. Kapsule po potrebi i u zavisnosti od želje korisnika mogu da se kreću po konstrukciji i da same biraju napovoljniji položaj u zavisnosti od snage vjetra ili sunčeve svjetlosti. Na ovaj način lako mogu da se spoje dvije kapsule i da od individualnog stanovanja dobijemo jedan novi oblik kolektivnog. Kapsule za stanovanje imaju sposobnost da obiđu svu površinu sfere, kao i njenu unutrašnjost, takođe imaju mogućnost integrisanja, širenja i skupljanja. To zapravo čini jednu živu strukturu koja konstantno ,,pulsira“, kreće se i mijenja oblike,nikad nije ista što je čini jako atraktivnom i dinamičnom. Tako da je stanovnicima grada pružena mogućnost felksibilnog stanovanja. Stanovanje je podjednako raspoređeno po obodu i unutar sfere, koja je ušuškana među zelenilom. Unificirane kapsule se sastoje iz tri nivoa: dnevne zone, noćne zone i dijela za rad i razonodu. Korisnici takođe raspolažu  slobodnim prostorom koji mogu obogatiti sadržajem kojim žele, bilo da je u pitanju organizacija ateljea, muzičke prostorije ili rekreacije. Koncept kapsule za stanovanje se može primijeniti i na trenutnu situaciju tj. širenje epidemije. Dati koncept daje odgovor na pitanje – Kako obezbijediti čovjeku sve potrebe u okviru svog doma?

Kapsula u ovom slučaju predstavlja adekvatno rješenje iz razloga što može zadovoljiti sve potrebe čovjeka današnjice.Pored osnovnih prostorija, unutar nje se nalazi i radna soba koja omogućava i online poslovanje, soba za rekreaciju, kao i slobodni prostori koji se organizuju u skladu sa željama korisnika. Dakle korisnik pored osnovnih životnih potreba ima mogućnost rada, rekreacije i hobija, a sve u okviru svog doma.