Nepokretno kulturno dobro Tamnica Jusovača

Autorke: Sonja Radović Jelovac i Marija Lukić
Saradnici: 
Odgovorni konzervator: Slavica Jurišević
Arhitektura i enterijer: Milena Obradović, Danijela Mijajlović, Milica Fatić i Matija Vujisić
Pejzažna arhitektura: Marko Jović i Vuk Marković

objekat 2, objekat 3, ogradni zidovi i kule stražare
Namjena: Objekat kulture (projekat sanacije, prenamjene i rekonstrukcije)
Površina: 1213,7 m2 (objekat 2) i 125,65 m2 (objekat 3) 
Godina: 2020
Lokacija: Podgorica
Investitori: Ministarstvo kulture Crne Gore i Glavni grad Podgorica

Tamnica Jusovača je građevina iz Otomanskog perioda, podignuta sredinom XIX vijeka i kao tamnica korištena sve do 1945. godine. Ovo nepokretno kulturno dobro, ograđeno visokim zidom od kamena unutar koga se nalazi više objekata, prepoznato je kao potencijal za regeneraciju i revitalizaciju kroz afirmaciju različitih oblika kulturno-umjetničkih sadržaja i kreativnih industrija. Ne žrtvujući spomenički integritet kulturnog dobra, projektom rekonstrukcije uspješno interpolirana savremena funkcija.