Lastva Park – Vila C

Autori: Nikola Radović, Novica Marković i Tamara Suhih
Saradnici: Nina Simović, Miloš Popović, Jovan Balandžić, Danilo Đurišić i Kristina Pajović

Namjena: Individualni stambeni objekat
Površina: 641,09 m2
Godina: 2020
Lokacija: Tivat