Kuća za odmor TUDO

Autorka: Andrea Pajković
Saradnici: Gavrilo Vuković i Dino Ličina

Namjena: Individualni stambeni objekat
Površina: 315 m2
Godina: 2020
Lokacija: Tudorovići, Budva

Osnovni elementi koji su utkani u polazni koncept kuće za odmor u Tudorovićima su uslovi koje zadaje sama konfiguracija terena i vizure prema moru, kao i osnovni gradivni elementi tradicionalne paštrovačke kuće – ravni zidovi i kosi jednovodni krov. Oblikovna matrica kuće Tudo bazirana je na starim uzorima što u konkretnom slučaju podrazumijeva jednovodan kosi krov i redukovan osnovni volumen objekta. Funkcionalna matrica koja se u tradicionalnom tipu kuće zasnivala na potrebama tadašnjih domaćinstava (na prizemlju ili suterenu se nalazi konoba, na prvom spratu je prostor za spavanje, dok je na drugom spratu kuhinja sa ognjištem) – je prilagođena potrebama savremenog društva pa se u suterenu nalazi garaža sa tehničkim prostorijama, na prizemlju je dnevna zona sa zelenom terasom, dok se na spratu nalazi spavaća zona. Dodavanjem elemenata na objektu se javlja razbijanje osnovne matrice tradicionalne kuće u vertikalnoj i horizontalnoj ravni, naglašavanje ulaza na sjevernoj fasadi kao i dodavanjem snažne betonske horizontale koja jasno diferencira zone i naglašava elemente moderne kuće. Škure su zadržane kao tradicionalni element a zbog velikih otvora formiraju u jednom dijelu envelopu kuće.