Info point paviljon na ulazu u Lipsku pećinu

Autorka: Dijana Vučinić
Saradnice: Dea Đebrić, Milica Bubanja, Tina Ignjatović

Površina: 180 m2 
Godina projektovanja : 2020
Godina realizacije: 2021
Lokacija: Cetinje
Investitor: TP Lipska pećina

Lipska pećina je jedan od najvećih speleoloških lokaliteta u našoj zemlji sa sistemom od 2,5 km kanala, dvorana i galerija. Lipska pećina je otkrivena sredinom 19. vijeka. U decenijama koje su uslijedile, pećinu su istraživali poznati naučnici, renomirani speleolozi, ali i amateri istraživači i avanturisti, a od 2015. godine je otvorena za javnost.

Zahtjev investitora bio je za multifunkcionalnim objektom koji će biti prije svega servisni objekat za posjetioce Lipske pećine, sa osnovnim programom poput sanitarnih prostorija, kafea, shopa i prostorija za zaposlene. Osim toga kroz razgovor i razvoj projekta javila se potreba za dodatnim programom. Jasno je bilo da će centralni prostor, iako nevelik, biti mjesto okupljanja, razmjene informacija i organizovanja događaja. Ovaj prostor će na nivou dnevnog stalnog programa poslužiti kao mjesto za prezentaciju video materijala o Lipskoj pećini koji će biti dodatni sadržaj za sve posjetioce.

Sa mjesta na kojem se nalazi objekat pogled se pruža preko doline i Dobrskog sela do Skadarskog jezera i Prokletija – dva Nacionalna parka. Na samom početku je bilo jasno da je baš taj pogled suštinski dio projekta. U isto vrijeme ideja je bila da ovo mjesto, ovaj objekat bude i javni prostor na otvorenom. Tako smo odlučili da kreiramo vibrantni javni prostor gdje se ljudi mogu spontano okupljati, boraviti na otvorenom i saznati više o neposrednoj okolini. Krov objekta tako postaje vidikovac – tačka do koje posjetilac dođe na krovu je izdignut u odnosu na originalni teren 5 metara i pomjeren naprijed tako da se mnogo bolje vide još dva Nacionalna parka o kojima će posjetilac na tom mjestu dobiti dodatne informacije kroz VR tehnologiju. Do ovog vidikovca dolazi se stepenicama koje su sastavni dio objekta i amfiteatarski stoje u odnosu na postojeći ulaz u pećinu gdje zapravo služe kao mjesto okupljanja, mjesto gdje se posjetioci srijeću, mjesto gdje na otvorenom mogu boraviti uz osvježenje iz kafea.

Konstrukcija objekta je projektovana tako da ima najmanji mogući uticaj na teren kako izgradnja ne bi na bilo koji način ugrozila integritet mjesta i pećine.