Hostel Žabljak

Autori: S.O.B.A. (Marija Krsmanović Stringheta, Milena Kordić, Andjelka Badnjar Gojnić, Bruno Stringheta)
Saradnik: Dimitrije Puzović

Namjena: Ugostiteljski objekat
Površina: 500 m2
Godina: 2018-2020
Lokacija: Žabljak

Osnovna ideja projekta je da interpretacijom autohtonih vrijednosti durmitorske kuće i obijezbedi nove oblike stanovanja u skladu sa prirodom. Programska odrednica za rad bila je tema boutique hostela za ograničen broj gostiju koji neće narušiti osjetljiv balans prirodnog i izgrađenog okruženja. Pri izradi projekta vodili smo se temama kao što su:

– Autohtona forma durmitorske kuće;

– Optimalno pozicioniranje u odnosu na mikro lokaciju koja je izložena izuzetnim vizurama prema durmitorskom masivu;

– Principima ekološke izgradnje sa dominantnom upotrebom drveta kao osnovnog gradbenog materijala;

– Preispitivanjem koncepta luksuznog smještaja sa favorizacijom vizura, prirodnih materijala i optimalne mjere boravka kao luksuznih;

– Promovisanjem zajedničkog korištenja objekta od strane gostiju kroz ponuđena prostorna rješenja.