Hologramski grad

Autori: Divna Stanović i Ahmed Luboder
Mentorka: Svetlana Perović

Namjena: Grad namijenjen naučnicima, ljubiteljima tehnologije
Godina: 2019/2020

Arhitektonski fakultet u Podgorici