GREEN AURA

Autori: Slobodan Petrović, Milica Purić i Luka Papan

Namjena: Apartmanski objekat
Površina: 1556,80 m2
Godina: 2020
Lokacija: Bečići, Budva

Prateći prirodne uslove lokacije, kao i parametre zadate kroz UTU, projektovan je slobodnostojeći objekat vertikalnih gabarita Su+P+3. Tokom projektovanja objekta sama parcela koja je nepravilnog oblika zahtijevala je detaljnu analizu same lokacije i pozicioniranje samog objekta. Parcela je u većem dijelu pod manjim nagibom, dok je u dijelu objekta koji je okrenut ka potoku veći nagib. Izgled objekta odiše mediteranskom arhitekturom koja je prožeta segmentima savremene arhitekture. Na objektu dominira bijela boja u kombinaciji sa lokalnim kamenom sive boje. Bijele trake na fasadi su linearni potezi koji daju objektu jednostavnost i savremen izgled dok lokalni kamen na fasadi predstavlja momenat mediteranskog graditeljskog nasljeđa. Na svim terasama objekta dominiraju žardinjere u kojima je planirana sadnja mediteranskih vrsta biljaka tako da same biljke objektu daju prirodni „eko“ izgled što predstavlja savremen pristup stvaranju mediteranske arhitekture. Na većini fasade objekta dominantan je lokalni “brušeni” kamen, dok je u većem dijelu zastupljen i dekorativni malter bijele boje. Materijalizacija zelenih kaskada oko objekta je lokalni kamen “bunja”. Objekat se nalazi na primorju, stoga većina fasade ima staklene otvore radi korišćenja prirodnog potencijala, koji se ogleda u povoljnim vizurama. Korišćenje kamena na fasadi kao i svijetlih tonova doprinosi uklapanju u okruženje u kojem je dominantna mediteranska arhitektura.