Fakultet likovnih umjetnosti, Cetinje

Autorka: Anđelka Badnjar Gojnić
Saradnici: tehnička dokumentacija izrađena u birou Arhikon

Namjena: Fakultet likovnih umjetnosti
Površina: 5104 m2
Godina projektovanja: 2009/2010
Godina realizacije: 2020
Lokacija: Cetinje

Fakultet likovnih umjetnosti na Cetinju rezultat je dugog procesa koji je započeo velikim internacionalnim urbanističko-arhitektonskim konkursom raspisanim od strane Univerziteta Crne Gore 2008. Predmet konkursa je bila rekonstrukcija postojećeg fabričkog kompleksa Obod u Univerzitet umjetnosti. Nakon dodijeljene prve nagrade, pristupa se usaglašavanju projekta sa budućim korisnicima. FLU je jedna od prvih realizacija kompleksa na kome je testirana tehnologija građenja netipičnih fasadnih sistema. Objekat postojeće fabrike je saniran i inkorporiran u prošireni volumen objekta.