Edukativni centar Centralne banke, Tivat

Autori: S.O.B.A. (Marija Krsmanović Stringheta, Milena Kordić, Pavle Kostić, Anđelka Badnjar Gojnić)

Godina: 2019
Lokacija: Tivat
Osvojena treća nagrada na konkursu

Osnovna ideja projekta je da uspostavi odnos između izgrađenog i prirodnog okruženja po principima interaktivnosti i jednakosti. U kontekstu klimatskih promjena, objektima se nameće zadatak da uzmu u ozbir problem prekomjernog zagrijavanja. Ovaj projekat nastoji postići optimalnu mikroklimu u objektu tako što koristi istovremeno low-tech i high-tech principe. Kuća je zamišljena kao porozni sistem u kome vegatacija i materijal objekta razvijaju dijalog. Program, spoljnje i unutrašnje bašte se smijenjuju oko, i u okviru duple fasade objekta koja je dizajnirana kao sistem prožet zelenilom.