Creative Hub Bar

Autori: Savo Karadžić i Ivana Stamatović

Namjena: Poslovni objekat
Površina: 222 m2
Godina projektovanja: 2019
Godina realizacije: 2020
Lokacija: Palata, objekat br. 85, Stari grad Bar
Investitor: Ministarstvo kulture Crne Gore

“Creative Hub” Bar je primjer revitalizacije kulturnog dobra-palate u Starom Baru, Crna Gora. Kroz glavni projekat enterijera predložena je adaptacija palate u prostor za rad umjetnika, izlaganje njihovih djela i za rezidencijalni prostor.

Glavna ideja projekta je da se sačuva autentičnost i tradicionalne karakteristike palate, dok se kroz enterijer unio savremeni duh primjenom  modernih linija, materijala i formi namještaja. Po nivoima su formirane različite funkcije: u prizemlju – multifunkcionalni prostor, sa mogućnošću izlaganja i prodaje umjetničkih djela, na 1. spartu – prostor za rad vajara, na 2. spratu je planiran prostor za grafički dizajn, 3D modelovanje i pop-up studio i na 3. spratu-rezidencijalni dio.

Ovim projektom sačuvan je spoljašnji izgled palate, kao i autentični elementi unutrašnjeg prostora (drvene grede sa kamenim konzolama i niše u zidovima), a novom funkcijom omogućeno je očuvanje memorije mjesta kroz oživljavnje i šireg konteksta samog lokaliteta.