Centar za istraživanje i konzerviranje endemičnih biljaka sa ornitološkim centrom u Crnoj Gori

Autorka: Mina Gutović
Mentor: Robert Potokar

Površina: 5196 m2
Godina: 2018
Lokacija: Skadarsko jezero

Fakulteti za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo, Univerze v Mariboru

Projekat, lociran na Skadarskom jezeru, ima za cilj da kroz arhitekturu edukuje posjetioce, informiše ih i podigne svijest i interesovanje prema okolini, biljkama i pticama, kao i da stavi akcenat na prirodna i kulturna bogatstva jezera. Kompleks uključuje objekat centra sa laboratorijama, muzejom i restoranom, ornitološki centrom, paviljonske objekte muzejskog i edukativnog karaktera, čajdžinicu, osmatračnicu za ptice i urbani mobilijar.