ARHITEKT JOSIP SLADE ŠILOVIĆ – Graditeljska djela u Knjaževini Crnoj Gori 1877-1900

Autor: Slobodan Mitrović

Monografija
Godina: 2019/2020
Izdavač: Nacionalna zajednica Crnogoraca Hrvatske – Zagreb; Ministarstvo održivog razvoja i turizma Crne Gore – Podgorica, Skaner studio – Zagreb