Amfiteatar 019

Autori: Slobodan Petrović, Milica Purić i Luka Papan

Namjena: Amfiteatar Elektrotehničkog fakulteta
Površina: 155 m2
Godina projektovanja: 2019
Godina realizacije: 2020
Lokacija: Podgorica

Amfiteatar se nalazi u sali broj 019 Elektrotehničkog fakulteta. Rekonstrukcijom sale, koja je bila u prilično lošem stanju, dobili smo amfiteatar futurističkog izgleda, zakrivljenih formi, koji posebnu pažnju privlači svojim nesvakidašnjim izgledom. Dizajn amfiteatra je bio inspirisan logotipom kompanije „Electro Group“ koja je donirala sredstva za renoviranje istog. Jasna želja investitora da želi enterijer sa kakvim se na našim prostorima još uvijek nijesmo susreli, inspirisala nas je da krenemo u razmatranje formiranja fulidnih formi kao mogućnost realizacije date želje. Pored same forme i izgleda enterijera, posebna pažnja je posvećena „smart“ sistemu, sa kojim se upravlja cjelokupna rasvjeta, pametna tabla i ozvučenje. Enterijer je realizovan gotovo u potpunosti u skladu sa projektom, i predstavlja prijatan ambijent za rad budućih studenata.