Willow Barn

Autori: Nikola Radović i Novica Marković
Saradnici: Nina Simović, Miloš Popović, Jovan Balandžić, Danilo Đurišić i Kristina Pajović

Namjena: Individualni stambeni objekat
Površina: 173,90 m2
Godina: 2020
Lokacija: Danilovgrad