Urban station

Autorke: Ksenija Rakočević i Sara Perović
Mentorke: Nevena Mašanović Đurović i Marija Ćaćić

Idejno urbanističko rješenje – Kasarna Morača
Godina: 2020
Lokacija: Podgorica

Arhitektonski fakultet u Podgorici

U skladu sa vremenom u kojem predviđamo izgradnju kompleksa moramo voditi računa o ekologiji – pogoto vodeći se ovom lokacijom (blizina rijeke Morače, park šume…). Okolina lokacije je ozelenjena tako da treba voditi računa da se na korektan način ispoštuje kontinuitet zelenila od Kraljevog parka, Njegoševog, naše lokacije i ispod brda Gorice. Pri izgradnji poželjno je koristiti najnoviju tehnologiju, u prvom redu voditi računa o energiji i bazirati se na izgradnji 0 energetskih objekata. Naravno uz sve to najbitnije za koga gradimo prostor, ko su korisnici? Nastojimo da otvorimo prostor sa svih strana i da ga omogućimo raznim uzrastima, sa puno raznovrsnih sadržaja i prostora za relaksaciju.