Umjetnički paviljon

Autori: Zamire Dragović, Agron Cenaj i Arbra Avdiu

Godina: 2020
Lokacija: Aneks (dvorište) Doma kulture, Ulcinj
Investitor: Opština Ulcinj

S ciljem da umjetnički život grada bude pristupačan na jednak način za sve građane, rađa se ideja o dizajniranju umjetničkog paviljona koji se prilagođava raznim potrebama građana, formirajući novi umjetnički centar u gradu. Ovaj paviljon stimuliše umjetnički performans, društvene aktivnosti i ostavlja prostor korisnicima da formiraju sopstvene načine manevrisanja paviljonom.