Turističke vile The TWO

Autorka: Sonja Radović Jelovac
Saradnici: Sandra Lalić, Marija Lukić i Bojan Stanković

Namjena: Turistički objekat
Površina: 811 m2
Godina projektovanja: 2018
Godina realizacije: 2020
Lokacija: Tivat
Investitorke: Jelena Sikima i Ana Graupner-Sikima

U priobalnom uskom pojasu naselja Đuraševići, kroz dvije scene, ka moru i saobraćajnici, artikulisana je kompozicija meditaranskih vila, kreirajući jedinstvenu prostornu cjelinu sa mnoštvom mikro ambijenta za boravak na otvorenom. Kvalitetna veza vode i objekata preko terasa u nivoima i same ponte, predstavlja glavnu snagu ovog projekta. Linearnost i bijelina projektovanih volumena i njihova ko-relacija sa okruženjem, izdvaja ove objekte kao uspješan primjer uklapanja u senzitivni pejzaž tivatskog zaliva.