TOWER 42, Novi Beograd

Autor: Nikola Minić
Mentor: Milica Petrović

Namjena: Poslovno – komercijalni centar
Površina: 266.800,00 m2
Godina: 2019
Lokacija: Beograd, Srbija

Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu

TOWER 42 ispituje dostizanje estetske vrijednosti forme korišćenjem konstruktivnih elemenata i sklopova. Konstrukcija objekta se sastoji od dva preklopljena egzoskeleta, primarnog i sekundarnog. Dva egzoskeleta su zarotirana u suprotnim smjerovima, tako da se međusobno ukrućuju. Vezani su za jezgro preko tavanica sistemom greda. Konstrukcija podržava strukturu od 110 etaža, sa vidikovcem na vrhu.