Revitalizacija kamene kuće

Autori: Zoran Spasić i Milica Andrić Spasić

Namjena: Stambeni objekat
Površina: 25 m2
Godina projektovanja: 2019
Godina realizacije: 2020
Lokacija: Stari grad Kotor

Projektni zadatak je stan od 25 m2 sa svim neophodnim funkcijama za duži povremeni boravak sa akcentom na savremenu interpretaciju tradicionalnih motiva u kompleksnom kulturno-istorijskom kontekstu. S obzirom na reciprocitet zahtjeva i ograničenja, udvajanje i preklapanje zona aktivnosti postala je neophodnost kojom je postignut prostorni i funkcionalni kvalitet.

U organizacionoj šemi, kuhinja zauzima centralni prostor koji spaja/razdvaja dnevnu od noćne zone. Jedinstvo prostora je postignuto nižom visinom pregradnog zida kuhinje čime su sve funkcionalne zone integrisane u jedan prostor kojim dominira drvena krovna konstrukcija. Prioritet da se upotrebna ali i prostorna vrijednost postave na najviši mogući nivo postignuta je i primjeniom pocket-kit kliznog sistema za staklena vrata kupatila.

Jedini zatvoreni dio prostora čini sanitarno-tehnički blok u kome je smješteno kupatilo, a ka dnevnoj zoni dio kuhinjskih elemenata, veš mašina i ostava. Iznad, ka noćno zoni, smještan prostor za odlaganje stvari i bojler.

Problem vodovodnog i kanalizacionog razvoda sa pristupačnom revizijom u slučaju havarije (trasa od kupatila do priključka na terasi) je riješen detaljem u vidu zadebljane lajsne sa dekorativnim bijelim oblutkom.

Prostor bočnih ulaznih vrata je sa unutrašnje strane termoizolovan i zatvoren aquapanel pločom pri čemu je dobijena niša za odlaganje rasklopivog trpezarijskog namještaja. Na taj način je uz dvosjed sa sistemom za rasklapanje omogućena transformacija dnevne zone u dodatnu sobu za spavanje u slučaju potrebe za većim brojem korisnika.

U kupatilu je efekat otvorenog i prozračnog prostora postignut upotrebom pločica visokog sjaja i velikog formata, velike površine ogledala, reflektivne staklene pregrade za tuš i kliznim vratima sa krilom od mat stakla.

Pažljivim odabirom primjenjenih materijala težilo se savremenim dizajnerskim trendovima. Zidovi u dekorativnom fasadnom malteru teksture full 1.5 sa detaljima u kamenu, elementi kuhinje i ormara od hrastovog drveta u bijeloj boji, drvena konstrukcija bojena u bijeloj boji i brodski pod bojen u crvenkastom cognac tonu impregnirani zaštitnim lakom visokog sjaja doprinose stvaranju utiska većeg prostora koji, naizgled minimalnim intervencijama, stvara savremeni duh u tradicionalnom ruhu.