Poslovno – komercijalni objekat Entext

Autor: Nikola Novaković
Saradnik: Zoran Spasić

Namjena: Komercijalni objekat
Površina: 1207.20 m2
Godina projektovanja: 2016
Godina realizacije: 2019
Lokacija: Kotor
Investitorke: Entext doo

Objekat Entext-a je projekat poslovno-izložbenog karaktera, lociran na magistralnom putu nadomak aerodroma Tivat. Ideja za objekat proizašla je iz potrebe za stvaranjem sopstvenog svijeta unutar haotične urbane matrice. Dualizam objekta se ogleda u sagledavanju unutrašnjeg prostora, unutar opne a van samog objekta. Jednostavna forma je nalik vizuelnoj barijeri ka spoljašnjosti unutar koje je stvorena mikro-klima i mikro-ambijent.