Medieval Towns of Montenegro

Urednički tim: Aleksandra Kapetanović, Biljana Gligorić i Tatjana Rajić

Edicija: Kulturne rute Crne Gore; Publikacija #3

Godina: 2019
Izdavač: Expeditio 
Donator: Ministarstvo kulture Crne Gore

Knjiga je rađena oslanjajući se na materijal prof. Pavla Mijovića i Mirka Kovačevića “Srednjevekovni gradovi i utvrđenja u Crnoj Gori” (1975)