La Petite Maison

Autori: Nikola Radović i Novica Marković
Saradnici: Nina Simović, Miloš Popović, Jovan Balandžić, Danilo Đurišić i Kristina Pajović

Namjena: Individualni stambeni objekat
Površina: 414 m2
Godina: 2020
Lokacija: Krašići, Tivat