Istočna tribina gradskog stadiona

Autori: Ivan Jovićević, Dušan Đurović i Denis Tahirović

Namjena: Objekat za sport i rekreaciju
Površina: 31730 m²
Godina: 2020
Lokacija: Podgorica
Investitor: Fudbalski savez Crne Gore

Istočna tribina gradskog stadiona u Podgorici je projektovana tako da se zadovolje kriterijumi koje propisuje FIFA i UEFA za stadione treće kategorije,

Ukupan kapacitet tribine je 6026 mjesta. Tribina je galerijskog tipa.

U sklopu gornje tribine-galerije je projektovana VIP loža sa VIP salonima, kao i novinarska loža.

Srž projekta predstavlja degažirana etaža za pristup publike na koti +6.00m , sa koje se otvara pogled na brdo Gorica sa jedne strane odnosno fudbalski stadion sa druge strane.

Ispred tribine je projektovan multifunkcionalni pristupni plato. Neposredno uz zonu pristupnog platoa, na prizemlju su projektovani ugostiteljski sadržaji kojima plato na taj način postaje prostor terase-bašte-dnevnog boravka na otvorenom.

Na spratovima iznad su projektovani kancelarijski prostori, organizovani po sistemu “open space” sa salama za sastanke, konferencijskim salama, bifeima i pratećim sadržajima.

U dvije podzemne etaže je projektovana garaža sa 430PM.