Info centar Turističke organizacije Žabljaka

Autor: Dragutin Dubljević
Saradnica: Marija Šćepanović

Površina: 135,76 m2
Godina: 2019
Lokacija: Žabljak
Investitor: UNDP

Lokacija objekta se nalazi u centru Žabljaka uz glavni gradski trg i u neposrednoj blizini hotela Žabljak. Osnovni gabarit je kompaktnog oblika, sa strmim dvovodnim krovom i isturenim elementom nadstrešnice na ulaznoj fasadi objekta.

Reinterpretacija tipoloških odlika tradicionalne durmitorske kuće primijenjana je u materijalizaciji fasada. Za oblikovanje prizemnog dijela objekta primjenjen je prirodni autohtoni kamen, dok su spratni dio objekta i krov materijalizovani falcovanim limom. U vizuelnom smislu postignut je efekat jednostavne i neupadljive fasade koja predstavlja spregu savremenog i tradicionalnog.

Primjenom savremenih građevinskih i energetskih rješenja postignuti su visoki standardni energetske efikasnosti objekta što je bio jedan od najvažnijih zahtjeva investitora.