Cerovo Hub

Autorke: Nevena Balalić, Katarina Petrović i Marina Ilić

Namjena: Javni objekat
Površina: 16900 m2
Godina: 2020
Lokacija: Bijelo Polje

Urbanističko – arhitektonsko rješenje prenamjene vojnog kompleksa “Cerovo”, Bijelo Polje

U cilju formiranja novog centra za razvoj kreativnih industrija, predloženi arhitektonski koncept ističe temu transparentnosti, kako na prostornom, tako i na programskom novou.

Izgrađene tematske cjeline su baršunaste i organizovane kao prostori koji podstiču interakciju korisnika, gdje priroda nije samo centralni estetski motiv već sistemski pokretač čitavog kompleksa.