Centar za održavanje igara zmajeva i letjelica

Autorka: Žaklina Nježić
Mentor: Zoltan Schrammel

Godina: 2019
Lokacija: Hármashatár-hegy, Mađarska

Dept. of Public Buildings Design, Budapest University of Technology and Economics (BME) 

Predloženi dizajn nudi novu funkciju postojećeg hangara na brdima Hármashatár-hegyi. Prostor je javne i polu-javne namjene i nudi sadržaj za lokalno stanovništvo, kao i za posjetioce. Hangar ostaje istih dimenzija, a u njemu se nalaze radionica za izradu zmajeva i sala za takmičenja i predstave. Nova zgrada je transparentna, kontrasno hangaru. Sadrži kafe, dok je terasa otvorena za takmičenja dronova i letjelica. Zbog visine i pogleda služi i kao vidikovac, privlačeći nove ljude da posjete i uživaju u pogledu i performansu.