Urban station

Autorke: Ksenija Rakočević i Sara Perović Mentorke: Nevena Mašanović Đurović i Marija Ćaćić Idejno urbanističko rješenje – Kasarna Morača Godina: 2020 Lokacija: Podgorica Arhitektonski fakultet u Podgorici U skladu sa vremenom u kojem predviđamo izgradnju kompleksa moramo voditi računa o…

više

Nojeva barka

Autori: Vladimir Fatić i Dušica Božanović Mentorka: Nevena Mašanović Vertikalni urbanizam – Grad budućnosti Arhitektonski fakultet u Podgorici Nojeva barka je plutajući, samoodrživi i autonomni grad. Oblik žičane lopte daje povoljnu mogućnost lakog kretanja po vodi. Pošto se grad nalazi…

više

Vinarija

Autor: Miloš Petrović Mentorke: Marija Bojović i Marija Ćaćić Namjena: Industrijski objekat Godina: 2019 Lokacija: Podgorica Arhitektonski fakultet u Podgorici Razvoj kompleksa vinskog podruma sa svim propratnim sadržajima prvenstveno započinje od sagledavanja mikro i marko lokacije u kojoj novoprojektovani objekat…

više

Srednja škola

Autor: Miloš Petrović Mentorka: Jelena Bajić Šestović Namjena: Školski objekat Godina: 2018 Lokacija: Kasarna Morača, Podgorica Arhitektonski fakultet u Podgorici Matična ideja ovog projekta zasniva se na očuvanju postojećih vizura koje se pružaju nad rijekom Moračom. Projektant u ovom slučaju…

više

Neighbourhood centre

Autorka: Žaklina Nježić Mentor: Zoltan Schrammel Godina: 2020 Lokacija: Veszprém, Mađarska Dept. of Public Buildings Design, Budapest University of Technology and Economics (BME)  Na urbanim mapama vidljivo je da se izabrana lokacija nalazi usred industrijskog / radnog područja i stambenog…

više

TOWER 42, Novi Beograd

Autor: Nikola MinićMentor: Milica Petrović Namjena: Poslovno – komercijalni centarPovršina: 266.800,00 m2Godina: 2019Lokacija: Beograd, Srbija Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu TOWER 42 ispituje dostizanje estetske vrijednosti forme korišćenjem konstruktivnih elemenata i sklopova. Konstrukcija objekta se sastoji od dva preklopljena egzoskeleta,…

više