Palaces of Boka Kotorska

Urednički tim: Aleksandra Kapetanović, Biljana Gligorić i Tatjana RajićSaradnici: Ilija Lalošević, Milica Tanasijević i Vesna Leković Edicija: Kulturne rute Crne Gore; Publikacija #2 Godina: 2019Izdavač: Expeditio Donator: Ministarstvo kulture Crne Gore PDF: Palaces of Boka Kotorska  

Medieval Towns of Montenegro

Urednički tim: Aleksandra Kapetanović, Biljana Gligorić i Tatjana Rajić Edicija: Kulturne rute Crne Gore; Publikacija #3 Godina: 2019Izdavač: Expeditio Donator: Ministarstvo kulture Crne Gore Knjiga je rađena oslanjajući se na materijal prof. Pavla Mijovića i Mirka Kovačevića “Srednjevekovni gradovi i utvrđenja…

više