GREEN AURA

Autori: Slobodan Petrović, Milica Purić i Luka Papan Namjena: Apartmanski objekatPovršina: 1556,80 m2Godina: 2020Lokacija: Bečići, Budva Prateći prirodne uslove lokacije, kao i parametre zadate kroz UTU, projektovan je slobodnostojeći objekat vertikalnih gabarita Su+P+3. Tokom projektovanja objekta sama parcela koja je…

više

Rekonstrukcija planinske kuće

Autori: Slobodan Petrović, Milica Purić i Luka Papan Namjena: Planinska kućaPovršina: 40 m2Godina: 2020Lokacija: Lipovo, Kolašin Stambeni objekat se nalazi na planini, u ambijentu okruženom prirodom, u čijoj se neposrednoj blizini nalaze dva samostalna stambena objekta. Tradicionalna planinska kuća sa…

više

Willow Barn

Autori: Nikola Radović i Novica MarkovićSaradnici: Nina Simović, Miloš Popović, Jovan Balandžić, Danilo Đurišić i Kristina Pajović Namjena: Individualni stambeni objekatPovršina: 173,90 m2Godina: 2020Lokacija: Danilovgrad

Lastva Park – Vila C

Autori: Nikola Radović, Novica Marković i Tamara SuhihSaradnici: Nina Simović, Miloš Popović, Jovan Balandžić, Danilo Đurišić i Kristina Pajović Namjena: Individualni stambeni objekatPovršina: 641,09 m2Godina: 2020Lokacija: Tivat

La Petite Maison

Autori: Nikola Radović i Novica MarkovićSaradnici: Nina Simović, Miloš Popović, Jovan Balandžić, Danilo Đurišić i Kristina Pajović Namjena: Individualni stambeni objekatPovršina: 414 m2Godina: 2020Lokacija: Krašići, Tivat