Nojeva barka

Autori: Vladimir Fatić i Dušica Božanović Mentorka: Nevena Mašanović Vertikalni urbanizam – Grad budućnosti Arhitektonski fakultet u Podgorici Nojeva barka je plutajući, samoodrživi i autonomni grad. Oblik žičane lopte daje povoljnu mogućnost lakog kretanja po vodi. Pošto se grad nalazi…

više

Vinarija

Autor: Miloš Petrović Mentorke: Marija Bojović i Marija Ćaćić Namjena: Industrijski objekat Godina: 2019 Lokacija: Podgorica Arhitektonski fakultet u Podgorici Razvoj kompleksa vinskog podruma sa svim propratnim sadržajima prvenstveno započinje od sagledavanja mikro i marko lokacije u kojoj novoprojektovani objekat…

više

Srednja škola

Autor: Miloš Petrović Mentorka: Jelena Bajić Šestović Namjena: Školski objekat Godina: 2018 Lokacija: Kasarna Morača, Podgorica Arhitektonski fakultet u Podgorici Matična ideja ovog projekta zasniva se na očuvanju postojećih vizura koje se pružaju nad rijekom Moračom. Projektant u ovom slučaju…

više

Neighbourhood centre

Autorka: Žaklina Nježić Mentor: Zoltan Schrammel Godina: 2020 Lokacija: Veszprém, Mađarska Dept. of Public Buildings Design, Budapest University of Technology and Economics (BME)  Na urbanim mapama vidljivo je da se izabrana lokacija nalazi usred industrijskog / radnog područja i stambenog…

više

Vrtić i jaslice

Autori: Ivan Jovićević, Dušan Đurović i Mina Gutović Namjena: Objekat socijalne zaštite Površina: 978,05 m² Godina: 2019 Lokacija: Ulcinj Investitor: Ministarstvo prosvjete Crne Gore Vrtić i jaslice u Ulcinju projektovani su za 124 djece. Objekat je spratnosti podrum, prizemlje i…

više

Umjetnički paviljon

Autori: Zamire Dragović, Agron Cenaj i Arbra Avdiu Godina: 2020 Lokacija: Aneks (dvorište) Doma kulture, Ulcinj Investitor: Opština Ulcinj S ciljem da umjetnički život grada bude pristupačan na jednak način za sve građane, rađa se ideja o dizajniranju umjetničkog paviljona…

više

Revitalizacija kamene kuće

Autori: Zoran Spasić i Milica Andrić Spasić Namjena: Stambeni objekat Površina: 25 m2 Godina projektovanja: 2019 Godina realizacije: 2020 Lokacija: Stari grad Kotor Projektni zadatak je stan od 25 m2 sa svim neophodnim funkcijama za duži povremeni boravak sa akcentom…

više

Porodična Villa

Autori: Ena Anastasovska i Jasmin Đečević  Površina: 420 m2 Godina projektovanja: 2019 Godina realizacije: 2019 Lokacija: Podgorica Porodična Villa u Gornjoj Gorici u Podgorici je projekat realizovan u 2018-oj godini od strane arhitekte Jasmina Đečevića i dizajnera enterijera Ene Anastasovske.…

više

Objekat S

Autori: Matija Vuković, Ivana Barišić i Marija Ćaćić Namjena: Objekat višeporodičnog stanovanja Površina: 985,58 m2  Godina: 2020 Lokacija: Podgorica Kvalitet stanovanja, kao jedan od najvažnijih aspekata u razvoju života grada, postiže se podjednako, kroz rješavanje arhitektonske problematike stambenog prostora, ali…

više

Osnovna škola Tološi

Autori: Ivan Jovićević, Dušan Đurović i Mina Gutović Namjena: Školski objekat Površina: 8559 m2  Godina projektovanja : 2020 Lokacija: Podgorica Investitor: Ministarstvo prosvjete Crne Gore Objekat osnovne škole u Tološima predviđen je da se izgradi u dvije faze. U I…

više

United Kids International Montenegro

Autorka: Dijana Vučinić Saradnica: Milica Bubanja Renderi: Dimitrije Puzović Površina: 728,66 m2  Godina projektovanja : 2020 Godina realizacije: 2021 Lokacija: Tološi, Podgorica Investitor: PU OC United Kids International Montenegro Otvorena kuća za otvorenu školu je bila ideja projekta od samog…

više

Urbana Gradska villa

Autor: Jasmin Đečević Namjena: Individualni stambeni objekat Površina: 498 m2  Godina projektovanja: 2020 Početak gradnje objekta: oktobar 2020 Lokacija: Podgorica URBANA GRADSKA VILLA “R” pozicionirana je na luksuznoj lokaciji, u podnožju brda Gorica. Smještena u oazi mira i tišine, a…

više