Aroma supermarket

Autori: Nikola Novaković i Nevena Mijušković

Namjena: Komercijalni objekat
Površina: 2101 m2
Godina projektovanja: 2017
Godina realizacije: 2019
Lokacija: Žabljak
Investitorke: Napredak AD Kotor

Poslovni objekat marketa smješten je u atraktivnom prirodnom pejzažu, na samom ulazu u Žabljak. Koncept se rađa iz samog konteksta, pod snažnim uticajem okoline i planinskog makroambijenta. Spontana igra krovova unosi dinamiku u čist arhitektonski izraz i simulira ritmičnost preklapanja nadvisujućih planinskih vrhova. SVojom bijelom opnom u zimskim danima, objekat se u potpunosti uklapa u planinski ambijent simulirajući bijele vrhove planina.