Homepage

Četvrti crnogorski salon arhitekture otvoren je u srijedu, 23. decembra 2020. godine, u 20 časova. Imajući u vidu aktuelnu epidemiološku situaciju, Organizacioni tim Salona odlučio je da radove pristigle na ovom Salonu predstavi putem online izložbe, tokom prenosa iz Kolektora.

Program je osmišljen i realizovan zahvaljujući Organizacionom timu Salona, kog čine Ema Alihodžić Jašarović i Andrijana Pavićević, i produkcionom timu kolektiva Platforma 081. Salon je organizovan i uz podršku brojnih partnera i pokrovitelja kao što su  Glavni grad Podgorica, Zetagradnja, Commodo home & living, Lenox, Alumil, Arhi Studio Dizajn, Štiglić Vinyl bar, Studi M inženjering, CR investment, Opština Ulcinj, Studio Synthesis architecture & design, Arhitektonski atelje i brojni drugi.

Za učešće na Četvrtom crnogorskom salonu arhitekture prijavljeno je 75 ostvarenja u kategorijama Realizacija, Projekti, Enterijeri, Istraživanje i eksperiment, Publikacija, Konkursni radovi i Studentski radovi.


ODLUKA ŽIRIJA

Žiri Četvrtog crnogorskog salona arhitekture – Grozdana Šišović (Srbija), Davor Mateković (Hrvatska), Branislav Mitrović (Srbija), Marko Brajović (Brazil) i Ivan Milošević (Crna Gora) – dodijelio je sljedeća priznanja:

 

GRAND PRIX – VELIKA NAGRADA SALONA

Villa B, Bandići

Autor: Goran Andrejin
Saradnica: Sonja Dubak

 

NAGRADE

U kategoriji REALIZACIJE:

Fakultet likovnih umjetnosti, Cetinje

Autorka: Anđelka Badnjar Gojnić
Saradnici: tehnička dokumentacija izrađena u birou Arhikon

U kategoriji PROJEKTI:

Hostel Žabljak

Autori: S.O.B.A. (Marija Krsmanović Stringheta, Milena Kordić, Anđelka Badnjar Gojnić, Bruno Stringheta)
Saradnik: Dimitrije Puzović

U kategoriji ENTERIJERI:

Paviljon Gradske muzike

Autor: Srđan Marlović

U kategoriji PUBLIKACIJE:

Spaces of commoning: Urban commons in the EX – YU region

Autori: Iva Čukić, Jovana Timotijević, Božena Stojić, Njozma Dragusha, Orbis Rexha, Sonja Dragović i Tatjana Rajić

 

POHVALE

SPECIJALNO PRIZNANJE:

NVO Expeditio, Kotor

U kategoriji KONKURSNI RADOVI:

Vrtić i jaslice, Ulcinj

Autori: Ivan Jovićević, Dušan Đurović i Mina Gutović

U kategoriji STUDENTSKI RADOVI:

Centar za istraživanje i konzerviranje endemičnih biljaka sa ornitološkim centrom u Crnoj Gori

Autorka: Mina Gutović

Mentor: Robert Potokar

 

Žiri je ove godine odlučio da dodijeli Pohvale u dvije kategorije koje nisu bile u konkurenciji za nagrade (Konkursni radovi i Studentski radovi), kao i da dodijeli Specijalno priznanje timu iz NVO expeditio za višedecenijski doprinos arhitektonskoj crnogorskoj sceni na polju istraživanja i teorije.

Nagrada u kategoriji Istraživanje i eksperiment nije dodijeljena.

Kompletan izvještaj žirija će biti objavljan na stranicama Saveza i Salona.

Katalog Četvrtogcrnogorskog salona arhitekture je u pripremi.

   FOTO:  Milan Matović 

 

Javni poziv za učešće na  ČETVRTOM CRNOGORSKOM SALONU ARHITEKTURE 2020.

 1. Izvršni organizator Četvrtog crnogorskog salona arhitekture je Savez arhitekata Crne Gore (SACG).
  __
 2. Pravo učestvovanja na Četvrtom crnogorskom salonu arhitekture imaju sve arhitekte i studenti arhitekture prijavljeni kao autori, ili autorske grupe (autorskom grupom se smatra grupa ravnopravnih autora predstavljenih abecednim redom) državljani Crne Gore, kao i autori i autorske grupe strani državljani za autorsko djelo projektovano ili ostvareno u Crnoj Gori.
  __
 3. Djela se prijavljuju u sedam programskih kategorija:
  Realizacije – izvedena djela iz oblasti arhitekture.
  Za izvedena arhitektonska djela je potrebno dostaviti dokaz o poštovanju zakonskih propisa tj. broj prijave za početak radova.
  Projekti – projekti iz oblasti arhitekture.
  Enterijer – realizalizovani projekti.
  Istraživanje i eksperiment – različiti istraživački projekti na granici između arhitekture i aktivizma, arhitekture i umjetnosti; arhitektonski projekti koji nisu rađeni po narudžbini nego kao dio nečijeg istraživačkog rada; projekti sa radionica; arhitektonske manifestacije i slično.
  Publikacija – pisana djela iz oblasti arhitekture i urbanizma: arhitektonska kritika, monografija, zbornik radova, naučno istraživački radovi (naučni članci).
  Konkursni radovi – izlažu se selektovani konkursni radovi.
  Radovi iz ove kategorije nisu u konkurenciji za nagrade.
  Studentski radovi –  izlažu se studentski radovi dostavljeni uz preporuku i potpis komisije fakulteta ili mentora.
  Radovi iz ove kategorije nisu u konkurenciji za nagrade.
  __
 4. Svaki autor i autorska grupa ima pravo prijave i učešća na Salonu sa najviše tri rada nastala u periodu od 2018. do kraja 2020. godine.
  __
 5. Autor ili autorska grupa može shodno broju prijavljenih radova dobiti samo jednu nagradu, u odnosu na sve kategorije ukupno.
  __
 6. Radovi se prijavljuju na posebnom obrascu „Prijava za Četvrti crnogorski salon arhitekture“.
  Obrazac Prijave je dostupan na web-adresi http://www.sacg.me/salon2020/
  __
 7. Za svako prijavljeno djelo potrebno je dostaviti :

  Za katalog i websajt
  :
  –   najviše 10 fotografija (naglasiti do 3 slike za katalog) u formatu slike (JPG, 300 dpi, minimalne veličine ilustracija 18cm, maksimalno 5MB)
  –   tekstualno obrazloženje (nije obavezno) do 400 karaktera (u DOC ili DOCX formatu, font Arial/Latin)
  –   ličnu fotografiju (JPG), i
  –   biografiju do 300 karaktera (u DOC ili DOCX formatu, font Arial/Latin).

  Za izložbu: Razumijevajući aktuelne okolnosti koje su posljedica epidemiološke situacije u Crnoj Gori, Organizacioni tim Salona donio je odluku da zbog neizvjesnosti načina realizacije Salona, ove godine ukine konvencionalno predstavljanje radova na štampanim plakatima. Kandidati dostavljaju radove samo u digitalnom formatu (594 x 840mm) i može se preuzeti na stranici http://www.sacg.me/salon2020/. Potrebno je poštovati zadati font, veličine fonta, margine i orjentaciju lista. 
  –   Prijavljena djela u kategorijama RealizacijeProjektiEnterijer i Istraživanje i eksperiment, treba prikazati na dva panoa. Na jednom panou predstaviti jedan krupni kadar, a na drugom rad prikazati sa svim potrebnim elementima koji ilustruju ideju, karakter, kontekst, sagledljivost i čitljivost projekta ili objekta, uključujući i šematsku osnovu i presjek.
  –   Konkursni radovi se prezentuju na jednom panou. Rad prikazati sa svim potrebnim elementima koji ilustruju ideju, karakter, kontekst, sagledljivost i čitljivost projekta ili objekta, uključujući i šematsku osnovu i presjek.
  –   Studentski radovi se prezentuju na jednom panou. Rad prikazati sa svim potrebnim elementima koji ilustruju ideju, karakter, kontekst, sagledljivost i čitljivost projekta ili objekta, uključujući i šematsku osnovu i presjek.
  __
 8. Za svaki prijavljeni rad potrebno je platiti kotizaciju u iznosu od 40,00€. Imajući u vidu epidemiološku situaciju, odobren je popust na kotizacije.
  Učesnici koji izlažu u kategoriji Publikacije, umjesto kotizacije ostavljaju SACG dva primjerka svoje publikacije (knjige, časopisa i sl.).
  Studentski radovi se oslobađaju kotizacije.
  Uplate se vrše na žiro račun SACG : 510-7139-60 (CKB banka), poziv na matični broj preduzeća ili JMBG.
  __
 9. Prijavljeni radovi sa dokazom o izvršenoj uplati za kotizaciju, kao i ovjerenom Prijavom, dostavljaju se putem mail-a na adresu info@sacg.me, sa naznakom “Prijava za Četvrti crnogorski salon arhitekture”, najkasnije do 30. oktobra 2020. godine
  _
 10. Sve prijavljene radove pregledaće i odabrati za nagrade Žiri u sastavu:
  Grozdana Šišović, Srbija,
  Davor Mateković, Hrvatska,
  Branislav Mitrović, Srbija,
  Marko Brajović, Brazil,
  Ivan Milošević, Crna Gora
  __
 11. Svi prijavljeni radovi, izuzev kategorija Studentski radovi i Konkursni radovi, konkurišu za nagrade Salona.
  __
 12. Svi prijavljeni radovi će biti izloženi bez selekcije.
  __
 13. Prijavom rada autori pristaju na uslove ovog poziva, kao i na javno izlaganje i publikovanje rada.
  SACG zadržava pravo na fotografisanje svih prijavljenih djela, objavljivanje djela i dostavljene grafičke dokumentacije u katalogu Salona, kao i pravo na njihovo korišćenje u reklamne svrhe bez naknade autoru ili autorskoj grupi.
  __
 14. Svi radovi će biti objavljeni u katalogu i na web-sajtu Salona.
  __
 15. Autori su dužni da se pridržavaju navedenih rokova o dostavi radova.
  __
 16. Poziv za učešće na Četvrtom crnogorskom salonu arhitekture biće objavljen na
  web-stranici http://www.sacg.me/salon2020/
  __
 17. Četvrti crnogorski salon arhitekture održaće se u drugoj polovini novembra 2020. godine, a precizan termin biće definisan u odnosu na epidemiološku situaciju u zemlji.

  Imajući u vidu aktuelnu situaciju u Crnoj Gori, kao i važeće mjere propisane od strane NKT, ovogodišnji Salon biće realizovan na sljedeći način:

  Varijanta 1:
  Ukoliko epidemiološka situacija i propisane mjere u periodu planiranom za održavanje Salona budu dozvoljavale, otvaranje Salona i prezentacija radova biće organizovana u prostoru Kolektor-a, uz poštovanje mjera distance i dozvoljenog maksimalnog broja lica, a prema redovnoj proceduri održavanja Salona. 

  Varijanta 2:
  U slučaju da epidemiološke mjere budu na snazi, i kao takve budu uticale na organizaciju Salona, organizacioni tim Salona preporučuje otvaranje Salona i proglašenje dobitnika nagrada uz direktan prenos događaja na jednom od internet servisa, a svi prijavljeni radovi će biti prezentovani a internet sajtu http://salon2020.sacg.me, a potom i u Katalogu salona. 
  __
 18. Na prijedlog Žirija, Organizacioni tim Salona dodjeljuje nagrade Četvrtog crnogorskog salona arhitekture: Grand prix Salona i nagrade po tematskim oblastima (kategorijama).
  Žiri zadržava pravo preraspodjele nagrada u skladu sa okolnostima i kvalitetom prispjelih radova.
  __
 19. Dobitnik Grand prix Salona dobija mogućnost samostalne izložbe na sljedećem Salonu.
  __
 20. Slogan Četvrtog crnogorskog salona arhitekture je: „trans-MISIJA“
 
Filip Aleksić
Ema Alihodžić Jašarović
Andrijana Pavićević
Organizacioni tim Četvrtog crnogorskog salona arhitekture
Savez arhitekata Crne Gore
Četvrti crnogorski salon arhitekture
Savez arhitekata Crne Gore
8.marta bb
81000 Podgorica
+382 67 888 289
info@sacg.me
www.sacg.me
salon2020.sacg.me